Skip to content ↓

Croeso i Noson Ymgartrefu blwyddyn 7!

Isod mae cyflwyniadau am waith Llythrennedd, Rhifedd, Digidol ag Adran Les yr ysgol.

 

Cyflwyniad Llythrennedd

 

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

Ar waelod y dudalen mae rhestrau darllen yr adrannau Cymraeg a Saesneg ar ffurf PDF.

Cyflwyniad Rhifedd

 

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

 

Cyflwyniad Digidol

Mae copi PDF o'r cyflwyniad i'w gael ar waelod y dudalen.

Cyflwyniad yr Adran Les

Rydym i gyd, ar adegau gwahanol yn ein bywyd angen rhywun i wrando, cefnogaeth emosiynol ac ychydig o gyngor.  Rydym ni yma i helpu, gwrando ac rydym ar gael unrhyw bryd.

Rydym hefyd yn cynnig sesiynau lles penodol i rai disgyblion fel: sesiynau maethu, ELSA a sesiynau 1:1 wythnosol. Mae'r sesiynau hyn yn cynnig cefnogaeth ychwanegol i'r disgyblion hynny sydd, am amryw o resymau, yn profi anawsterau emosiynol.
Mae'r ganolfan ar agor pob amser egwyl a chinio i'r disgyblion hynny sydd yn chwilio am le tawel i gael sgwrs, ymlacio a bod yn greadigol.

Yn y dyfodol bydd prosiectau garddio cyffrous - mae croeso mawr i wirfoddolwyr!

Mae sesiwn galw heibio i rieni pob prynhawn Llun 2yh-3yh.

Rydym hefyd yn derbyn cefnogaeth gan asiantau allanol:

  • Gwasnaeth Lles Ieuenctid
  • Gwasanaeth Cynghori Barnados

Gwyliwch y fideo i glywed mwy gan ein disgyblion!

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please