Skip to content ↓
Cymorth Cyntaf

Mae aelodau o’r staff wedi eu hyfforddi yn briodol ac mae stoc dda o adnoddau Cymorth Cyntaf yn yr ysgol. Os caiff eich plentyn ddamwain neu anaf i’r pen, byddwn yn cysylltu gyda chi neu’r      gwasanaethau argyfwng cyn gynted ag y medrwn.

Byddwn yn cadw cofnod o fân anafiadau ac fe gewch slip ddamwain ar ddiwedd y dydd.