Skip to content ↓
Cinio Ysgol

Mae'r dewislen ysgol wedi'i gynllunio i ddarparu cydbwysedd o fwyd amrywiol sy'n addas ar gyfer plant ifanc. 

Mae cinio ysgol nawr am ddim ar gyfer pob plentyn.

Mae ein holl brydau yn cydymffurfio â Safonau Bwyd a Maeth Llywodraeth Cymru. Gallwn hefyd ddarparu dewisiadau bwyd arbennig ar ôl cadarnhad ac ymholiad ysgrifenedig gan feddyg neu ddietegydd. 

Gweler fwydlen cwmni 'Big Fresh' iod am fwy o wybodaeth.

Pecyn Bwyd

Os dymunwch i’ch plentyn ddod â phecyn bwyd i’r ysgol, gofynnwn yn garedig i chi sicrhau pryd cytbwys a iachus o fwyd.

Prydau Ysgol am Ddim

Os byddech fel arfer yn gymwys am brydau ysgol am ddim, llenwch ffurflen ar wefan y Fro. Bydd hyn yn eich galluogi i dderbyn gostyngiadau amrywiol.

Am fwy o wybodaeth gweler y dudalen 'Prydau Ysgol' o dan y penawd 'Ein Hysgol'