Skip to content ↓

YGBM2 – Adeiladu'r Dyfodol

Mae'n gyfnod cyffrous yn YGBM wrth i’r gwaith adeiladu barhau a’r datblygiadau i’r adeilad yn dod i’r amlwg.

Er mwyn hwyluso'r dysgu, credwn ei fod yn hanfodol bod yr amgylchedd yn un sy’n adlewyrchu safonau proffesiynol, diweddar ac yn annog amgylchedd gweithgar a chroesawgar o fewn y gwersi.  Felly rydym yn falch o gael rhannu'r lluniau a’r dyluniadau o’r datblygiadau diweddara gyda chi.

Mae’r datblygiadau yn cynnwys:

 • Mynedfa newydd
 • Dosbarthiadau TGCH newydd
 • Ardal newydd i'r Chweched Dosbarth
 • Bloc Dylunio a Thechnoleg newydd
 • Labordai Gwyddoniaeth newydd
 • Neuadd chwaraeon newydd
 • Sywddfeydd newydd
 • Ehangu'r Ffreutur a’i moderneiddio
 • Cae chwarae 3G gyda llif-oleuadau
 • Cyrtiau tenis newydd
 • Meysydd chwarae newydd i ddigyblion
 • Llyfrgell/ardal weithio newydd i ddisgyblion
 • Safle bysiau/ardal casglu a gollwng newydd
Derbynfa newydd

Cae 3G gyda llif-oleuadau
Ffreutur

Neuadd Chwaraeon
Ystafell Ddosbarth

Y Cae 3G wedi cael ei gwblhau

 

Y Neuadd Chwaraeon neuadd