Skip to content ↓

Pennaeth Cyfnod Allweddol 2

Miss Sioned Jones

Uwchbennaeth Cyfnod Allweddol 3

Mrs Laura Downey

Pennaeth Blwyddyn 7

Mr Gareth Jones

Pennaeth Blwyddyn 8

Mrs Bethan Morgan

Pennaeth Blwyddyn 9

Mr Huw Williams

Uwchbennaeth Cyfnod Allweddol 4

Miss Mari Williams

Pennaeth Blwyddyn 10

Mr Meilir Roberts

Pennaeth Blwyddyn 11

Mr Owain Rowlands

Uwchbennaeth Cyfnod Allweddol 5

Mr James Evans

 

Cynnal Dysgu

Mrs Catrin Davies (ALNCo)
Mrs Lisa Sarracini

ALNCo (Cynradd)

  Miss Becca Pugh

 

Y Ganolfan Lles

Mrs Charlotte Lewis
Mr Morgan Denham