Skip to content ↓

Yn ein dosbarthiadau rydym yn disgwyl i ddisgyblion:-

 •  I gyrraedd yn brydlon gyda’r offer angenrheidiol
 •  I barchu hawl pawb i gael llonydd a chware teg
 •  I aros wrth eich desg a gwneud yr hyn mae’r athro am i chi wneud
 •  I wneud eich gorau wrth gwblhau’r gwaith
 •  I gwblhau’r gwaith cartref yn llawn ac mewn amser

Yn yr ysgol rydym yn disgwyl i bawb:-

 • I siarad Cymraeg bob tro
 • I barchu eiddo a hawliau ein gilydd
 • I barchu amgylchedd yr ysgol
 • I gerdded ar y chwith
 • I ddilyn rheolau yr ysgol

Yn yr ysgol rydym yn disgwyl i’r athrawon:-

 • I gyrraedd gwersi ar amser
 • I barchu a gwrando ar y disgyblion
 • I gynnig cymorth pan fo angen
 • I baratoi yn ofalus a bod yn drefnus
 • I farcio gwaith cartref yn brydlon