Skip to content ↓

Mae pob plentyn yn mwynhau ymweld â llefydd newydd a rydym yn ystyried hyn yn ran bwysig o’u haddysg.

Fel rheol, y gwahanol adrannau sydd yn trefnu y tripiau a bydd gwybodaeth yn cael ei gyfathrebu trwy'r adran perthnasol. 

 

Taith Glanllyn 2021

Gweler y pdf isod ar gyfer y wybodaeth ynglŷn â taith Glanllyn 2021 Blwyddyn 9 a Blwyddyn 10.