Skip to content ↓

Cludiant i'r Ysgol

Trefnir cludiant am ddim gan Awdurdod Addysg y Sir i bob disgybl sydd yn byw dros dair milltir o’r ysgol ac o fewn dalgylch swyddogol yr ysgol.

Rhoddir gwybodaeth i rieni ynglŷn â manylion y trefniadau a wneir. Os cyfyd problemau ynglŷn â chludiant, gall rieni gysylltu â‘r Awdurdod Addysg.

Rydym yn disgwyl yr un safonau uchel o gwrteisi, ymddygiad a pharch tuag eraill wrth deithio ar y bws ysgol.

Gweler trefniadau cludiant i'r ysgol blwyddyn academaidd 2022-23 ar y ddolen isod:

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/living/transportation/school_transport/Secondary-School-Bus-Timetables.aspx