Skip to content ↓

“Mae arweinyddiaeth gadarn wedi sicrhau ymdeimlad cryf o falchder a pherthyn ymysg disgyblion a staff Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg.” ESTYN 2019

 

Swydd Enw
Pennaeth Mr Rhys Angell Jones
Dirprwy Bennaeth

Mrs Catrin Bennett

Mrs Nia Rowlands

Penaethiaid Cynorthwyol (Uwchradd)

Mr David Morgan

Mrs Catrin Walters

Mr Richard Chidley