Skip to content ↓

“Mae arweinyddiaeth gadarn wedi sicrhau ymdeimlad cryf o falchder a pherthyn ymysg disgyblion a staff Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg.” ESTYN 2019

 

Swydd Enw
Pennaeth Mr Rhys Angell Jones
Dirprwy Bennaeth

Mrs Catrin Bennett

Penaethiaid Cynorthwyol (Uwchradd) Miss Bethan Jones
Mrs Nia Rowlands