Skip to content ↓

Rydym yn hynod o falch o'n disgyblion ac am eu canlyniadau uchel cyson bob blwyddyn.  

“Ar ddiwedd Blwyddyn 11, mae bron pob disgybl yn aros mewn addysg amser llawn neu hyfforddiant.  Mae perfformiad disgyblion yn y chweched dosbarth yn gryf.  Mae cyfran y disgyblion sy’n ennill tair gradd A*-C, tair gradd A*-A ac yn y sgôr pwyntiau ehangach yn gyson uwch nag ydyw mewn ysgolion tebyg.” ESTYN 2019