Skip to content ↓
Bonjour, Hola ac Helo! Croeso i Adran Ieithoedd Tramor Modern YGBM.
Gweledigaeth yr Adran Ieithoedd Tramor Modern yw datblygu’r sgiliau a hyder ar gyfer ein holl ddysgwyr iaith i ddatblygu i fod yn ddinasyddion byd-eang sydd yn perthyn i gymdeithas amlddiwylliannol ac amlieithog. Ein nod yw i ddatblygu dysgwyr iaith sydd yn ieithyddion angerddol gydag ymwybyddiaeth gref o’r byd o’u cwmpas. Mae ein cwricwlwm, sydd yn dilyn dull thematig a gramadgeol, yn sicrhau bod ein myfyrywyr yn astudio amrywiaeth o bynciau yn amrywio o Lênyddiaeth Gwerin Ffrengig, Bywyd Ysgol, Technoleg a’r Amgylchedd gan gynnwys ystod eang o gyfeiriadu diwylliannol a sgiliau iaith gall dysgwyr trosglwyddo o thema i thema. Nod y themau hyn yw i gynyddu ymwybyddiaeth ein dysgwyr o’r byd o’u cwmpas gan edrych nid yn unig ar wlad yr iaith darged ond hefyd ar wledydd Ffrangeg a Sbaeneg eu hiaith sydd yn anelu at roi mynediad i ddisgyblion i’r 49 gwlad ledled y byd lle siaradir yr ieithoedd hyn.
Adran:

Miss M Davies - Pennaeth Adran

Mrs A Price 

Mr D Farr 

Mrs N Rowlands

I gysylltu gyda aelod o'r adran ebostiwch post@bromorgannwg.org.uk

Trydar: @ieithoeddyfro