Skip to content ↓

Salwch neu Ddamwain

Os bydd disgybl yn sâl yn yr ysgol byddwn yn cysylltu â rhieni i’w casglu os credwn fod hynny’n angenrheidiol.  

Os caiff disgybl ddamwain yn yr ysgol a bod angen mynd i’r ysbyty, byddwn yn cysylltu â’r rhiant yn y lle cyntaf.  Os yw’n amhosib i riant fynd â’r plentyn yno bydd athro neu aelod penodedig o’r staff yn mynd ag ef/hi i’r ysbyty.  

Dim ond mewn argyfwng y bydd caniatad i ddisgyblion ddefnyddio ffôn yr ysgol.