Skip to content ↓
CA5 (Blwyddyn 12-13)
Adran:

Mrs Awel Emlyn - Pennaeth Adran

Ms Elena Morgan 

Mrs Catrin Bennett 

Mrs Eleri Evans 

Mrs Ffion Harries

Mr Gwilym Jeffs

Mr Gethin Palmer 

Miss Delyth Roberts

I gysylltu gyda aelod o'r adran ebostiwch post@bromorgannwg.org.uk

Trydar: YGBMSaesneg

 “Mae’n deimlad braf i fod yn rhan o adran sydd mor angerddol am y pwnc, a does dim amheuaeth am hynny! Ceir cyfuniad o waith heri

 
f yr iaith.”

 

Joseff Rogers, Blwyddyn 12

Arweinydd Pwnc: Mrs Awel Emlyn
Bwrdd Arholi: CBAC
Arholiadau: 80%
Gwaith cwrs: 20%

Anghenion Mynediad:

Disgwylir bod gennych radd B o leiaf yn Saesneg a Llenyddiaeth Saesneg TGAU, yn ddelfrydol ar bapurau haenau uwch TGAU.

Beth yw Saesneg Iaith a Llenyddiaeth?

Dyluniwyd TAG UG a Safon Uwch TAG mewn iaith a llenyddiaeth Saesneg i hyrwyddo astudiaeth integredig o iaith a llenyddiaeth. Mae’n galluogi dysgwyr i ddatblygu deallusrwydd aeddfed trwy archwilio ystod o destunau llenyddol ac anllenyddol.

Beth fyddaf yn dysgu o fewn Saesneg?

Ydych chi’n rhywun sy’n hoff iawn o lenyddiaeth Saesneg, ond efallai hefyd yn hoff o astudio iaith ac ysgrifennu creadigol? Os oes gennych ddiddordeb mewn iaith a llenyddiaeth, dyma’r cwrs i chi. Mae’r cymhwyster yma yn gyfuniad o elfennau Lefel A Llenyddiaeth a Lefel A Iaith. Mae yna gyfle i astudio llenyddiaeth traddodiadol a chyfoes wrth gwrs, ond hefyd i ysgrifennu’n greadigol. Yn ogystal â darnau ysgrifenedig byddwch yn trafod ac astudio iaith lafar.

Cynnwys y cwrs:

Uned 1 Dadansoddi cerddi ac ysgrifennu creadigol

Uned 2 Drama fodern e.e. A Streetcar Named Desire a thestun anllenyddol e.e. In Cold Blood, Truman Capote

Uned 3 Shakespeare e.e King Lear

Uned 4 Testunau heb eu hastudio o’r blaen (un llafar) a nofel e.e. The Colour Purple, Alice Walker

Uned 5 Astudio math o lenyddiaeth e.e. gothig, dystopia, rhyfel ac ysgrifennu creadigol

Gyrfaoedd posib:

Mae’r pwnc yn sicr yn cydfynd gyda’r mwyafrif o bynciau eraill ac yn gymhwyster teilwng ar gyfer astudio ystod eang o gyrsiau coleg. Rhydd agoriad i yrfau amrywiol megis Y Gyfraith a Newyddiaduriaeth.

Cyswllt i’r wefan ar gyfer y cwrs:

https://www.wjec.co.uk/qualifications/english/r-english-language-literature-gce-from-2015/