Skip to content ↓
Pearson Edexcel Lefel 2 Tystysgrif mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol
CA4 (Blwyddyn 10-11)
Arweinydd Pwnc- Dr Helen Baker
I gysylltu gyda aelod o'r adran ebostiwch post@bromorgannwg.org.uk

Mae Sweet* yn rhaglen ddysgu a datblygu sgiliau, sy’n cynnig cymhwyster Lefel 1 a 2 BTEC mewn Datblygiad Cymdeithasol a Phersonol.

• Lefel 1 neu 2 (Cyfwerth TGAU)

• Cefnogi Baccaleaurate Cymraeg

 

Manteision i’r Dysgwyr

• Gwell Sgiliau Cyflogadwyedd

• Mwy o Hyder a Hunan-barch

• Lles a Bywyd iach

• Gwella Cymhelliant

• Datblygu Sgiliau Cymdeithasol

• Hybu Dysgu Annibynnol

 

Gwaith Portffolio

Mae Sweet* yn gwrs o ansawdd uchel, gyda phecyn llawn adnoddau addas. Mae’n gwrs sy’n seiliedig ar bortffolio o ddysgu. Nid yw’n cynnwys arholiad. Mae’r themâu craidd yn cael eu dysgu ar draws 8 pennod. Mae’r 5 pennod cyntaf yn canolbwyntio ar ABCh gan arwain at Dyfarniad Lefel 1 BTEC. Mae’r 3 pennod terfynol yn cynnig 2 llwyb Lefel 1 (G- D) neu Lefel 2 (A *-C) sy’n adlewyrchu’r Heriau Sgiliau Bagloriaeth Cymru, ac yn cyflawni cymhwyster Tystysgrif BTEC llawn.

 

Mae yna 5 uned graidd:

Hunaniaeth Bersonol

Rheoli Cydberthnasau

Byw’n Iach

Symud Ymlaen

Materion Ariannol

 

Lefel 1 a 2 :

Menter a Chyflogadwyedd

Dinasyddiaeth

Cymuned