Skip to content ↓

Gall eich plentyn brynu bwyd neu ddod â brechdanau gyda nhw i’r ysgol i'w bwyta yn gyda'u ffrindiau yn y ffreutur . Mae darpariaeth eang a blasus o brydau poeth ac oer, byrbrydau, brechdanau a diodydd pob amser egwyl a chinio.

Archebir bwyd yn y ffreutur gyda’r “cerdyn smart” ac fe fydd modd i’ch plentyn gael derbynneb pe bai angen. Gallwch ychwanegu arian yn wythnosol neu drwy ddefnyddio ‘Parent Pay’.

Staff y gegin sydd yn gweinyddu’r system.