Skip to content ↓

Nod yr ysgol yw cynnig addysg Gymraeg gyflawn i bob disgybl a thrwy hynny gwneud yn siŵr fod pawb yn cyrraedd y safonau uchaf posib yn ôl eu gallu a’u talentau.  Fe wnawn ni hyn mewn awyrgylch sydd yn cynnal ac yn parchu disgyblion fel unigolion.

Mae’n rhaid i bob disgybl gytuno i ddilyn Siartr Ymddygiad a Rheolau’r ysgol. 

“Mae’r gofal ac arweiniad arbennig y mae’r ysgol yn eu darparu yn cydfynd yn llwyr ag arwyddair yr ysgol, sef “Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd”.”

ESTYN 2019