Skip to content ↓

Pennaeth

Mr Rhys Angell Jones

Dirprwy Bennaethiaid

Mrs Catrin Bennett

Mrs Nia Rowlands

Penaethiaid Cynorthwyol (Uwchradd)

Mr David Morgan
Mrs Catrin Walters

Mr Richard Chidley

Mrs Laura Downey

Mr James Evans

Pennaeth Cynorthwyol (Cynradd)

Miss Ffion Williams

Pennaeth Cyfnod Sylfaen

Mrs Lisa Weighell

Pennaeth Cyfnod Allweddol 2

Mrs Marged Hughes

Pennaeth Blwyddyn 7

Mr Craig Bee

Pennaeth Blwyddyn 8

Miss Rhys Evans

Pennaeth Blwyddyn 9

Miss Lowri Jones

Pennaeth Blwyddyn 10

 Miss Sian Gimblett

Pennaeth Blwyddyn 11

Mr Meilir Roberts

Pennaeth Blwyddyn 12

Mr Owain Rowlands

Pennaeth Blwyddyn 13

Mrs Bethan Morgan

Cynradd

Cyfnod Sylfaen

Mesen (Meithrin)

Miss Jessica Dyer

Llygad y Dydd (Derbyn)

Mrs Lisa Weighell

Clychau’r Gog (Blwyddyn 1)

Miss Delyth Williams

Glas y Gors (Blwyddyn 2)

Miss Amy Taylor

Cyfnod Allweddol 2

Onnen (Blwyddyn 3)

Miss Rebecca Townsend-Ryan

Helygen (Blwyddyn 4)

Mr Daniel O'Dell

Ywen (Blwyddyn 5)

Miss Gwenno Pari Huws

Derwen (Blwyddyn 6)

Mrs Marged Hughes

Cynorthwywyr

Miss Sharon Broderick 

Mrs Bethan John

Mrs Cristyna Storm-Thomas

Miss Hannah Weston

Miss Erin Eveleigh

Miss Mali Burne

CPA

Mr Marc Bowen

Mrs Branwen Beechey

ALNCo

Mr Marc Bowen

Uwchradd

Cymraeg

Mrs Heledd Lewis

Mrs Sian James

Mr Gareth Jones

Mrs Bethan Morgan

Miss Angharad Rogers

Mr Craig Bee

Miss Martha Morse

Mrs Ceryl Stephens

Mrs Rhiannon Jones

Saesneg

Mrs Awel Emlyn

Mrs Eleri Evans

Mr Gwilym Jeffs

Ms Elena Morgan

Mr Gethin Palmer

Mrs Catrin Bennett

Mx Rowan Gulliver

Miss Gwenno Evans

Gwyddoniaeth

Miss Cari Omerod

Mr Dewi Davies

Mrs Laura Downey

Miss Lowri Elena

Mr Owain Jones

Mrs Catrin Walters

Mrs Anwen Jones

Mr James Evans

Mrs Sarah Jobson

Mrs Enfys Emlyn

Mathemateg

Miss Alaw Ifans

Mr Rhodri Hanmer 

Mr Owain Rowlands

Mr Rhys Evans

Mr Gareth Lewis

Mr Meirion Morgan

Miss Ffion Griffiths

Miss Carina Galozzi-Hibbert

Addysg Gorfforol

Mr Rhys Beynon

Mr Richard Chidley

Miss Bethan Price

Miss Mari Williams

Mr Sion Davies

Mr Rhydian Morgan

Ieithioedd Tramor Modern

Miss Mari Davies

Mrs Nia Rowlands

Mrs Astrid Price

Mr Dominic Farr

Miss Beca Lois

Technoleg

Mr Matthew Davies

Miss Stephanie Johns (Arweinydd Bwyd a Maeth)

Mrs Lois Bowen

Mr Dewi Edwards

Miss Abigail Fraser

Celf

Mrs Nerys Griffiths

Mr Meilir Roberts

 

Cerddoriaeth

Mrs Catrin Williams
Mr Sion Jones

Mr Stewart Roberts

Drama

Miss Delyth Roberts

Miss Eva Lloyd

Dawns Miss Rochelle Davies
Hanes

Mrs Rhiannon James

Mr Gareth Jones

Mr Osian Nutall

Daearyddiaeth

Mrs Heulwen Pryce

Miss Lowri Jones

Mrs Sian Gimblett

Mr Matt Hutchinson

Addysg Moeseg, Athroniaeth a Chrefydd

Miss Ruth Davies

Mrs Rhian Borde-Davies

Technoleg Gwybodaeth

Mrs Laura Watkins

Mr Dilwyn Owen

Astudiaethau Busnes

Mr Jonathan Crimp

Seicoleg a Chymdeithaseg

Miss Elin Angharad

Miss Georgia Wall

BAC Cymraeg

Mr Jonathon Crimp

Cynnal Dysgu

Mrs Bethan Williams (ALNCo)

Cynorthwywyr

Mr Edryd Thomas

Mrs Lowri Bell 

Miss Diane Davies

Miss Lili James

Adran Les

Mrs Charlotte Lewis

Mrs Claire Sievewright

 

Yr Hafan

Mrs Catrin Davies

Mr Morgan Denham

Miss Neesha Davies

Miss Natalia Campbell

Staff Gweinyddol

Miss Emily Denham 

Mrs Danielle Butcher
Mrs Charlotte Dechamps Evans
Miss Sian Jones

Mx Mai Hawkins

Mrs Lauren Tabernacle

Mrs Rhiannon Burchell

Mrs Sarah Hayward

Miss Heileigh White(Cynradd)

Technegwyr

Miss Devonne O'Connor (Gwyddoniaeth)
Mrs Louise Hawkins (Technoleg a Chelf)

Miss Laura Satterly 

(Gwyddoniaeth)