Skip to content ↓

Oherwydd COVID-19 mae'n debygol bydd newid trefniadau digwyddiadau allgyrsiol

 

Mae'r adran gerddoriaeth wedi bod yn hynod o brysur dros y cyfnod clo; fe ganodd y côr yng nghwyl Tafwyl ac fe fuon nhw yn cystadlu yn Eisteddfod T - gwrandewch ar rai o'r caneuon isod!

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

 

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

 

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

 

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

Bu rhai o'r staff a chyn ddisgyblion yn helpu creu fideo hefyd:

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please