Skip to content ↓

Y Ganolfan Lles

Trydar: @yygbm

Rydym i gyd, ar adegau gwahanol yn ein bywyd angen rhywun i wrando, cefnogaeth emosiynol ac ychydig o gyngor.  Rydym ni yma i helpu, gwrando ac rydym ar gael unrhyw bryd.

Rydym hefyd yn cynnig sesiynau lles penodol i rai disgyblion fel: sesiynau maethu, ELSA a sesiynau 1:1 wythnosol. Mae'r sesiynau hyn yn cynnig cefnogaeth ychwanegol i'r disgyblion hynny sydd, am amryw o resymau, yn profi anawsterau emosiynol.
Mae'r ganolfan ar agor pob amser egwyl a chinio i'r disgyblion hynny sydd yn chwilio am le tawel i gael sgwrs, ymlacio a bod yn greadigol.

Yn y dyfodol bydd prosiectau garddio cyffrous - mae croeso mawr i wirfoddolwyr!

Mae sesiwn galw heibio i rieni pob prynhawn Llun 2yh-3yh.

Rydym hefyd yn derbyn cefnogaeth gan asiantau allanol:

  • Gwasnaeth Lles Ieuenctid
  • Gwasanaeth Cynghori Barnados

Dyma gwefan defnyddiol os ydych yn gofidio am les neu iechyd meddwl eich plentyn. Gall eich plenty hefyd fynd ar yr adnodd yma.             https://cavyoungwellbeing.wales/cy/ 

Gwyliwch y fideo i glywed mwy gan ein disgyblion!

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please