Skip to content ↓
CA4 (Blwyddyn 10-11)
Adran:

Mr H Hughes - Pennaeth Adran

Mrs H Lewis 

Mrs S James 

Miss B Jones 

Mrs B Morgan 

Miss A Rogers

Miss D Roberts

I gysylltu gyda aelod o'r adran ebostiwch post@bromorgannwg.org.uk

Trydar: @CymraegYGBM

Amcanion Cyffredinol

Nod y cwrs yw creu diddordeb mewn llenyddiaeth Gymraeg drwy annog disgyblion i ddarllen yn eang ac astudio mewn dyfnder enghreifftiau o lenyddiaeth safonol. Bydd cyfle i drafod ar lafar ac ymateb i ystod lawn o ddarnau darllen gan godi ymwybyddiaeth o’r cefndir llenyddol.

Manylion y Cwrs

Astudir nofel a detholiad o gerddi yn y cwrs ar themâu amrywiol, gan ymdrin â hwy yn feirniadol ac fel sbardun ar gyfer gwaith creadigol. Astudir agweddau o lunyddiaeth - drama a ffilm - ar gyfer yr arholiad llafar.

Dulliau Asesu

Uned 1 Arholiad Barddoniaeth (1 ¼ awr) – 25%

Gwerthfawrogi a chymharu un o’r cerddi gosod a cherdd nas astudiwyd o’r blaen.

Uned 2 Arholiad Nofel (1 ¼ awr) – 25% Cwestiynau ar y nofel osod.

Uned 3 Arholiad Llafar – 25% Trafod, mewn grwpiau o dri, rhaglen deledu neu ffilm a addaswyd o gyfrol brintiedig

Uned 4 Asesiad Diarholiad - Gwaith Cwrs – 25%

Straeon Byrion: Tasg feirniadol wedi’i seilio ar ddwy stori fer

Drama: Tasg greadigol wedi’i seilio ar ddrama neu raglen deledu neu ffilm

Mae dwy haen i raddau TGAU sef papurau arholiad gwahaniaethol:

A* - D (Haen Uwch)

C – G (Haen Sylfaenol)