Skip to content ↓
Llaeth a Ffrwyth

Rydym wedi derbyn cydnabyddiaeth fel Ysgol Iach ac felly rydym yn awyddus i hyrwyddo hyn drwy ddarparu ffrwyth, llaeth a dŵr i bob disgybl yn ddyddiol.

Gofynnwn yn garedig am gyfraniad o £1 yr wythnos tuag at y costau. Mae modd talu trwy wefan ParentPay.

Os ydych chi’n gymwys am brydiau ysgol am ddim, cost y ffrwyth bydd 50c yr wythnos.

 

 

Poteli Dŵr

Gofynnwn i’r digyblion ddod â photel ddŵr eu hunain i’r ysgol yn ddyddiol. Yn ystod y dydd, mae eu poteli dŵr o fewn cyrraedd iddynt a rydym yn annog y plant o’r dyddiau cynharaf un i yfed diodydd iach.