Skip to content ↓
VTCT Tystysgrif Lefel 2 mewn Gwallt a Harddwch
CA4 (Blwyddyn 10-11)
Arweinydd Pwnc - Dr Helen Baker
I gysylltu gyda aelod o'r adran ebostiwch post@bromorgannwg.org.uk

Amcan y cwrs hwn yw galluogi dysgwyr i ddatblygu eu sgiliau, technegau a gwybodaeth yn ymwneud â gwallt a harddwch. Mae’r holl unedau’n sylfaen ar gyfer astudiaeth bellach yn y sector gwallt a harddwch ac yn ehangach.

Bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i ddatblygu’r wybodaeth sylfaenol a rhai o’r sgiliau ymarferol sydd eu hangen yn y gweithle, megis sgiliau cleient a chwsmer a sgiliau cyfweliad am swydd.

Caiff y cwrs ei gynnal gan athrawon sydd â phrofiad helaeth iawn yn y diwydiannau, gyda rhai yn berchen ar eu busnesau eu hunain.

Disgwylir i’r myfyrwyr wisgo gwisg unffurf er mwyn creu delwedd broffesiynol.

 

Lleoliadau’r Cwrs

· Heol Colcot, y Barri.

· Ysgolion croesawu amrywiol, Caerdydd

 

Hyd y cwrs

· Un diwrnod yr wythnos dros ddwy flynedd .

 

Cymhwyster yn y Diwedd

Tystysgrif Lefel 2 VTCT mewn Sgiliau Gwallt a Harddwch (VRQ)

 

Amlinelliad o’r cwrs

Mae’r cwrs yn cynnwys yr unedau canlynol:

· 1 uned orfodol; Creu delwedd yn seiliedig ar thema

· 4 uned ddewisol; dewiswch o gelf ewinedd, trin ewinedd sylfaenol, plethu a chordeddu gwallt, sychu a gorffennu gwallt, gofal croen sylfaenol, colur ffotograffig a llawer rhagor.

 

Deilliannau’r Cwrs

Mae’r cymhwyster hwn yn gyfwerth â 2 radd A*- C TGAU

Caiff y cymhwyster ei ddyfarnu gan Ymddiriedolaeth Elusennol Hyfforddiant Galwedigaethol (VTCT) a gellir ei ddefnyddio i gael mynediad at gyrsiau llawn amser cysylltiedig ar ôl 16 yn CCAF a thu hwnt.

 

Llwybrau Cynnydd Posib

Cyrsiau llawn amser yn CCAF;

· Cyrsiau Lefel 1 mewn Gwallt a Harddwch

· Cyrsiau Lefel 2 mewn Gwallt a Harddwch

· Cyrsiau Lefel 1, 2 a 3