Skip to content ↓
Ffiniau’r ysgol


Am resymau diogelwch, ni chaniateir i ddisgyblion fynd tu hwnt i ffiniau’r ysgol yn ystod amser egwyl y bore na’r awr ginio heb i’r ysgol dderbyn cais ysgrifenedig gan riant.