Skip to content ↓

All-Gwricwlaidd

Gweithgareddau Allgyrsiol

Mae gweddau cymdeithasol yr ysgol yn bwysig am sawl rheswm:
 • Yn bennaf i gynnig cyfle i ddisgyblion ‘fyw’r Gymraeg’ a gloywi iaith wrth ei defnyddio mewn sefyllfaoedd amrywiol.
 • Er mwyn datblygu holl agweddau cymeriad a phersonoliaeth y disgybl wrth gynnig profiadau a hybu sgiliau cymdeithasol y tu hwnt i bedair wal y dosbarth.
 • Er mwyn rhoi cyfle i blant gymryd rhan mewn nifer o weithgareddau yn gyhoeddus neu yn gystadleuol (e.e. chwaraeon, cyngherddau, dramâu a.y.y.b)
 • Er mwyn dod yn rhan o ddiwylliant a thraddodiadau Cymru wrth gymryd rhan mewn Eisteddfodau ac achlysuron lleol a chenedlaethol eraill.


Trefnir nifer o weithgareddau amrywiol tu hwnt i oriau gwersi yn ystod amser cinio ac ar ôl ysgol.  Cynigir cyfle i bawb ymwneud â’r rhain.  Mae’n ffaith mai po fwyaf o amser y treulia plentyn yn siarad Cymraeg, y gorau y bydd ei f/meistrolaeth o’r iaith.

Dyma restr o rai o'r clybiau, cystadlaethau a gweithgareddau a gynigir:

Perfformio

 • Côr SATB 
 • Côr bechgyn (iau)
 • Côr bechgyn (hŷn)
 • Côr merched (iau)
 • Côr merched (hŷn)
 • Côr 7, 8 a 9
 • Ensemble Lleisiol
 • Deuawdau
 • Unawdau
 • Clwb Drama
 • Clwb Ukulele
 • Cystadleuaeth Perfformio Shakespeare 

Diddordebau a Hobiau

 • Clwb Gwaith Cartref
 • Clwb Celf
 • Clwb Coginio
 • CogUrdd
 • Dug Caeredin
 • Arfordira (Daearyddiaeth)
 • FirstGive

Llythrennedd a Chyfathrebu

 • Clwb Iaith Arwyddo
 • Clwb Ffrangeg
 • Clwb Dadlau
 • Clwb Darllen
 • Clwb Darllen Bechgyn
 • Triban
 • Adrodiad Newyddion BBC
 • Siarad Cyhoeddus
 • Râs Ddarllen

Datrys Problemau

 • Clwb gemau bwrdd
 • Clwb Codio
 • Clwb Roboteg Lego
 • Her Mathemateg
 • Cystadleuaeth Mathemateg Prifysgol Bangor 

Chwaraeon

 • Clwb Gymnasteg
 • Pêl-osgoi
 • Pêldroed
 • Hoci
 • Pêlrwyd
 • Pêl fasged
 • Rygbi
 • Clwb Ffitrwydd Merched
 • 5-yr-ochr
 • Tenis Bwrdd
 • Pêl-mainc
 • Athletau
 • Traws Gwlad
 • Rygbi 7-yr-ochr 
 • Tenis 
 • Criced

Gwyddoniaeth

 • Clwb Gwyddoniaeth
 • Clwb STEM
 • Gweithdy DNA 
 • Gwyddoniaeth mewn Iechyd (live)
 • Her Gwyddorau Bywyd
 • Her tîm Peiriannwyr
 • Top of the Bench Royal Society of Chemistry
 • Her Faraday