Skip to content ↓
Pob blwyddyn mae ein disgyblion yn cystadlu yn Eisteddfod yr urdd. Mae'r cystadlaethau yn amrywio o goginio i ddawnsio; canu i 'stand yp' ac rydym yn hynod o falch o'n disgyblion sy'n cymryd rhan ac yn dangos eu doniau.  Cewch wledd o'u talentau ar y dudalen isod - mwynhewch!

2020

Er i'r cystadlu edrych ychydig yn wahanol y flwyddyn yma oherwydd COVID-19, roeddem yn falch iawn o'r canlynol a gafodd lwyddiant yn eu meysydd gwahanol:

Elian Davies - Cân wreiddiol gan Fand neu Artist unigol - 1af

Gwennan Staziker - Dawnsio Gwerin unigol i ferched o dan 25 - 3ydd

Côr Merched - 1af

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

2019

Yn ogystal ag llwyddo mewn oddeutu 20 cystadleuaeth y flwyddyn yma, roedd yn fraint cael gweld Brennig Davies, cyn disgybl, yn ennill y goron.  Gwyliwch y fideo isod i ail-fyw'r foment.

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

Billy Thomas 'Stand yp' 13 ac o dan – 3ydd

Mali Rhys-Dillon Celf Printiau lliw bl 7, 8, 9 – 1af

Taliesin Griffiths Celf Ceramic bl 5, 6 – 3ydd

Morgan Anstey Mathemateg bl 7, 8, 9 – 1af

Lowri Thomas Ysgrifennu Creadigol bl 10, 11 – 1af

Morgan Bailey Cyfansoddi Cerddoriaeth bl 13 ac o dan – 1af.

Morgan Bailey Cyfansoddi Cerddoriaeth bl 10, 11 – 3ydd

Olivia Nash Trin Gwallt lefel 1 – 2il

Perfformiad Dramatig bl 7, 8, 9 - 2il

Gracie Sheldon Unawd Gitar bl 7, 8, 9 – 2il

Côr SATB bl 13 ac o dan – 1af

Perfformiad Dramatig bl 13 ac o dan – 1af

Efa Peake Unawd Telyn bl 7, 8, 9 – 2il

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

Begw Rowlands Monolog bl 13 ac o dan  – 2il

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

Anni Davies a Begw Rowlands Drama bl 13 ac o dan  – 1af

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

Côr SA bl 7, 8, 9 – 1af

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

Côr Merched bl 7, 8, 9 – 1af

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

Dawnsio Gwerin bl 7, 8, 9 – 3ydd

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

Ensemble Lleisiol bl 13 ac o dan – 1af

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

Ensemble Sioe Gerdd bl 13 ac o dan – 3ydd

2018

Unwad telyn bl 7, 8 a 9 - Efa peak 3ydd

Côr SA Bl 7, 8 a 9 - 1af

Dawns werin bl 7, 8 a 9 - 3ydd

Cyflwyniad Dramatig bl 7, 8 a 9 - 3ydd

Unawd merched blwyddyn 10 ac o dan 19 oed Manon Ogwen Parry  - 1af (Ysgoloriaeth yr Urdd am y perfformiad gorau gan unawdydd.)

Deuawd blwyddyn 10 ac o dan 19 - Llinos a manon 1af

Alaw werin unigol bl 10 ac o dan 19 - Llinos Jones 3ydd

Ymgom bl 10 dan 19 oed - Anni Davies a Begw Rowlands 2il

Cyflwyniad Dramatig bl 10 dan 19 oed - 1af

Ensemble Lleisiol bl 10 dan 19 oed - 2il

Stand yp 14-25 - Billy Thomas 2il

Unawd Gitâr abl 10 a dan 19 oed - Jacob Court 2il

Jodi Bird gyntaf am gan o sioe gerdd hefyd - ac yn sgil hyn mae wedi ei henwebu am wobr Bryn Terfel nes mlaen yn y flwyddyn.

Enillodd Brennig Davies y wobr gyntaf yng nghystadleuaeth rhyddiaith i flwyddyn 12 a 13.

Enillodd Rhys Griffiths hefyd y gystadleuaeth ffilm fer yn ei grŵp oedran am yr ail flwyddyn yn olynol.

Braf oedd cael gwybod bod Mali Rhys Dillon wedi ennill Cystadleuaeth Ffotograffeg/Graffeg Gyfrifiadurol Bl. 7, 8 a 9 a hefyd yr ail wobr yn y gystadleuaeth Print Lliw Bl. 7, 8 a 9.

Cafodd Gwennan Staziker y drydedd wobr yn y gystadleuaeth Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 7,8 a 9 ac fe enillodd Megan Phillips yr un gystadleuaeth yn y categori blwyddyn 3 a 4.

Cafodd Rhiana Lewis ganmoliaeth fawr am ei gwaith mathemategol a derbyniodd ei gwobr yn y Babell Wyddoniaeth.