Skip to content ↓

Pennaeth

Mr Rhys Angell Jones

Dirprwy Bennaethiaid

Mrs Catrin Bennett

Mrs Nia Rowlands

Penaethiaid Cynorthwyol (Uwchradd)

Mr David Morgan
Mrs Catrin Walters

Mr Richard Chidley

Pennaeth Cynorthwyol (Cynradd)

Miss Ffion Williams

Pennaeth Cyfnod Sylfaen

Mrs Lisa Weighell

Pennaeth Cyfnod Allweddol 2

Mrs Marged Huws

Pennaeth Blwyddyn 7

Mr Gwilym Jeffs

Pennaeth Blwyddyn 8

Miss Lowri Jones

Pennaeth Blwyddyn 9

Miss Sian Gimblett

Pennaeth Blwyddyn 10

 Mr Meilir Roberts

Pennaeth Blwyddyn 11

Mr Rhys Evans

Pennaeth Blwyddyn 12

Mrs Bethan Morgan

Pennaeth Blwyddyn 13

Mr Owain Rowlands

Cynradd

Cyfnod Sylfaen

Mesen (Meithrin)

Mrs Lisa Weighell

Llygad y Dydd (Derbyn)

Miss Rebecca Townsend-Ryan

Clychau’r Gog (Blwyddyn 1)

Mrs Branwen Beechey

Glas y Gors (Blwyddyn 2)

Miss Delyth Williams

Cyfnod Allweddol 2

Onnen (Blwyddyn 3)

Miss Amy Taylor

Helygen (Blwyddyn 4)

Mr Steffan Davies

Ywen (Blwyddyn 5)

Miss Gwenno Parry-Huws

Derwen (Blwyddyn 6)

Mrs Marged Huws

Cynorthwywyr

Miss Sharon Broderick 

Miss Madeline Pearce

Mrs Bethan John

Mrs Cristyna Storm-Thomas

Miss Hannah Weston

Miss Natasha Turner

Miss Erin Eveleigh

Miss Alaw Lloyd

Miss Mali Burne

CPA

Mr Marc Bowen

Miss Jessica Dyer

ALNCo

Mr Marc Bowen

Uwchradd

Cymraeg

Miss Heledd Lewis

Mrs Sian James

Mr Gareth Jones

Mrs Bethan Morgan

Miss Angharad Rogers

Mr Craig Bee

Miss Martha Morse

Saesneg

Mrs Awel Emlyn

Mrs Eleri Evans

Mrs Ffion Harries

Mr Gwilym Jeffs

Ms Elena Morgan

Mr Gethin Palmer

Mrs Catrin Bennett

Miss Jen Evans

Miss Rowan Gulliver

Mr Harri Roberts

Gwyddoniaeth

Miss Cari Omerod

Mr Dewi Davies

Mrs Laura Downey

Miss Lowri Elena

Mr Owain Jones

Mrs Catrin Walters

Mrs Anwen Jones

Mr James Evans

Mrs Sarah Jobson

Mrs Enfys Emlyn

Mathemateg

Miss Alaw Ifans

Mr Rhodri Hanmer 

Mr Owain Rowlands

Mr Rhys Evans

Mr Gareth Lewis

Mr Ithel Davies

Miss Ffion Griffiths

Miss Carina Galozzi-Hibbert

Addysg Gorfforol

Mr Rhys Beynon

Mr Richard Chidley

Miss Bethan Price

Miss Mari Williams

Mr Sion Davies

Mr Rhydian Morgan

Ieithioedd Tramor Modern

Miss Mari Davies

Mrs Nia Rowlands

Mrs Astrid Price

Mr Dominic Farr

Miss Beca Lois

Technoleg

Mr Matthew Davies

Miss Stephanie Johns (Arweinydd Bwyd a Maeth)

Mrs Lois Bowen

Mr Dewi Edwards

 

Celf

Mrs Nerys Griffiths

Mr Meilir Roberts

Miss Stephanie Johns

Cerdd

Mrs Catrin Williams


Mr Sion Jones

Drama

Miss Delyth Roberts

Miss Heledd Evans

Dawns Miss Rochelle Davies
Hanes

Mrs Rhiannon James

Mr Sion Evans

Mr Osian Nutall

Daearyddiaeth

Mrs Heulwen Pryce

Miss Lowri Jones

Mrs Sian Gimblett

Addysg Moeseg, Athroniaeth a Chrefydd

Miss Ruth Davies

Mrs Rhian Borde-Davies

Technoleg Gwybodaeth

Mrs Laura Watkins

Mr Huw Williams

Mr Dilwyn Owen

Astudiaethau Busnes

Mr Jonathan Crimp

Seicoleg a Chymdeithaseg

Miss Elin Angharad

Miss Georgia Wall

BAC Cymraeg

Miss Delyth Roberts

Cynnal Dysgu

Mrs Bethan Williams (ALNCo)

Cynorthwywyr

Mr Edryd Thomas

Mrs Lowri Bell 

Miss Diane Davies

Mr Harri Roberts

Miss Claire Sievewright

Miss Georgia Wall

Miss Lili James

Miss Ffion Hughes-Davies

Miss Gwennan Morgan

Miss Alis Powell

Miss Poppy Tucker

Adran Lles

Mrs Charlotte Lewis

Mrs Rhian Shugar

Yr Hafan

Mrs Catrin Davies

Mr Morgan Denham

Miss Neesha Davies

Miss Natalia Campbell

Staff Gweinyddol

Miss Emily Denham 

Mrs Danielle Butcher
Miss Charlotte Dechamps
Miss Lucia Osborne
Miss Sian Jones

Mx Mai Hawkins

Mrs Lauren Tabernacle

Mrs Rhiannon Burchell

Miss Heileigh White(Cynradd)

Technegwyr

Miss Devonne O'Connor (Gwyddoniaeth)
Mrs Louise Hawkins (Technoleg a Chelf)

Miss Laura Satterly 

(Gwyddoniaeth)