Skip to content ↓
Mae’r pwnc cyffrous yma yn gydweithrediad rhwng yr adrannau ac yn ddangosol o statws yr ysgol fel ysgol arloesi ar gyfer treialu'r Cwricwlwm newydd i Gymru. Mae Blwyddyn 7 yn cynnwys tair project gwahanol gan nifer o amrywiol bynciau gwahanol i gyd yn gwella dealltwriaeth a balchder ein disgyblion yn eu bro, eu gwlad a’r byd.

“Fel ysgol arloesi ar gyfer y Cwricwlwm i Gymru, mae’r athrawon yn hyderus i arbrofi wrth gynllunio a threialu gweithgareddau a phrofiadau dysgu newydd.  Mae prosiectau thematig fel y gwaith Patagonia ym Mlwyddyn 5 a 6 a Fi, Fy Mro, Fy Myd ym Mlwyddyn 7 yn plethu profiadau sy’n datblygu gwahanol fedrau yn grefftus.”

ESTYN 2019

Tymor

Thema

Hydref

Fy Mro

 

Daearyddiaeth:

 • Nodweddion dynol a ffisegol y Fro​
 • Siroedd​
 • Ein hamgylchedd​
 • Gwaith maes yr ysgol​

Hanes:

 • Ffurfiant siroedd​
 • Brwydr Hastings​
 • Ffurfiant Teulu Gwynedd​
 • Teyrnasiad Llywelyn Fawr

Astudiaethau Crefyddol:

 • Cwestiynau mawrion ​
 • Cred bersonol​
 • Cymharu syniadau crefyddau am Dduw

Gwanwyn

Fy Ngwlad

 

Daearyddaieth

 • Sgiliau Map
 • Hinsawdd Cymru a Glaw tirwedd

 

Hanes

 • Y Pla Du
 • Owain Glyndwr

 

Astudiaethau Crefyddol:

 • Llyfrau Sanctaidd: Y Tenakh, Y Qu’ran a’r Beibl.
 • Stori Mari Jones

 

 

 • Proseict digidol cyfandiroedd i baratoi ar gyfer tymor 3.

 

Haf

Fy Myd

 

Daearyddaieth:

 • Cyfandireodd
 • Yr Aifft, Afon Nil ac Argae Aswan.

 

 

 • Prosiect gwledydd Fy Myd: Pob dosbarth yn ymchwilio mewn I wlad gwahanol gan ffocysi ar grefydd a diwylliant, hanes a daearyddiaeth y wledydd.