Skip to content ↓

DYDDIADAU TYMHORAU 2023-24

Bydd Dydd Llun 4 Medi 2023 a *Dydd Llun 22 Gorffennaf 2024 yn cael eu dynodi yn ddiwrnodau HMS ar gyfer pob Ysgol a Gynhelir gan yr AALl. Bydd y tridiau HMS sy’n weddill i’w cymryd yn ôl disgresiwn pob ysgol yn unigol ar ôl ymgynghori’n briodol â staff.

Bydd yr holl ysgolion ar gau ar Ddydd Llun 6 Mai 2024 ar gyfer Gŵyl Banc Calan Mai.

*Bwriedir y caiff y Diwrnod HMS hwn ei gymryd naill ai ar ddydd Llun 22 Gorffennaf 2024 neu ar adeg arall, er enghraifft ar ffurf sesiynau gyda’r hwyr.

Tymor

Dechrau'r Tymor

Dechrau'r Hanner Tymor

Diwedd Hanner Tymor

Diwedd  Tymor

Nifer Dyddiau Ysgol

Hydref

04 Medi 2023

30 Hydref 2023

3 Tachwedd 2023

22 Rhagfyr 2023

75

Gwanwyn

08 Ionawr 2024

12 Chwefror 2024

16 Chwefror 2024

22 Mawrth 2024

50

Haf

8 Ebrill 2024

27 Mai 2024

31 Mai 2024

22 Gorffennaf 2024

70

           
       

Cyfanswm

195

Dyddiadau pwysig: 

Nadolig: Dydd Llun 25 Rhagfyr 2023        

Dydd Gwener y Groglith: 29 Mawrth 2024

Dydd Llun y Pasg: 1 Ebrill 2024

Gwyliau Banc Calan Mai: Dydd Llun 6 Mai 2024 / Dydd Llun 27 Mai 2024