Skip to content ↓

Mae gwobr Dug Caeredin yn gweithio gyda mudiadau ar draws y DU i helpu pobl ifanc arfogi eu hunain gyda phrofiad, hyder a dygnwch i gamu allan i'r byd ac i wneud hynny'n llwyddiannus.

Oherwydd COVID-19 mae'n debygol bydd newid trefniadau digwyddiadau allgyrsiol

 

Ym Mro Morgannwg caiff y cwrs ei redeg gan Mr Huw Williams ac mae ar agor i bawb o flwyddyn 9 ac uwch.  Mae hwn yn gyfle arbennig i wneud ffridniau newydd, dysgu sgiliau a cholli eich hunain (weithiau yn llythrennol!) ym myd natur Cymru.

Mae sawl lefel cynydd gwahanol; Efydd, Arian ac aur - pob un yn cael yn fwy heriol wrth i chi basio trwy'r lefelau gwahanol.

Er mwyn cwblhau y rhaglen mae angen i chi gwblhau pedwar agwedd gwahanol: gwirfoddoli, corfforol, sgiliau ac alltaith.

Am fwy o wybodaeth am y rhaglen cysylltwch a Mr Williams neu edrychwch ar wefan DofE drwy'r linc isod:-