Skip to content ↓

Mae’r plant yn treulio llawer o amser y tu allan yn yr awyr agored yn ystod y dydd.

Pan mae’r tywydd yn braf, mae’n bwysig fod gan eich plentyn het haul (gydag enw arni) ac hefyd eich bod yn rhoi eli haul arno ef/arni hi cyn dod i’r ysgol.

Does dim modd i’r staff i roi eli haul ar y disgyblion.