Skip to content ↓

Cofrestru Cwyn

Os oes gan rieni gŵyn yn ymwneud â’u plentyn a’r ysgol, gofynnwn iddynt gysylltu yn gyntaf a’r Pennaeth Blwyddyn berthnasol, yna os oes problem ymhellach, â’r Pennaeth Cynorthwyol.  Os na ddaw ateb boddhaol, dylid cysylltu â’r Pennaeth ac yna â Chadeirydd y Bwrdd Llywodraethu os pery’r anfodlonrwydd hoffwn bwysleisio y dylech gysylltu â’r ysgol yn gyntaf, gan mai fel hyn y datrysir y mwyafrif o broblemau.