Skip to content ↓
Croeso i dudalen blwyddyn 11 sydd yn flwyddyn hynod o bwysig a chyffrous o ran cwblhau cyrsiau a sefyll arholiadau allanol. Mae’r athrawon a thiwtoriaid personol yn barod iawn i gynorthwyo y disgyblion i wireddu eu potensial. Bydd cyfle yn ystod y flwyddyn i ddysgwyr feddwl am barhau eu haddysg yn chweched dosbarth yr ysgol, neu mewn sefydliadau addysgol eraill, gan gynnwys colegau lleol. Mae ganddom gysylltiadau ardderchog gyda cholegau lleol.

Mr Meilir Roberts, Pennaeth Blwyddyn 10

 

Gallwch gysylltu drwy’r e bost ar post@bromorgannwg.org.uk

Fe geisiaf eich ateb cyn gynted a bo’r modd.

 

 

 

Uwch Bennaeth Blynyddoedd 10 ac 11 yw Miss Mari Williams, a gallwch gysylltu ar yr e bost uchod.

 

Mae Blwyddyn 11 y gyfle i bob disgybl gyflawni eu potensial gyda chefnogaeth staff yr ysgol. Hoffwn feddwl fod disgyblion Blwyddyn 11 yn dangos esiampl gwych i ddisgyblion ieuengaf yr ysgol.

Cadwch olwg ar y dudalen o ran unrhyw wybodaeth perthnasol.