Skip to content ↓
CA5 (Blwyddyn 12-13)
Arweinydd Pwnc: Mrs Catrin A Williams
I gysylltu gyda aelod o'r adran ebostiwch post@bromorgannwg.org.uk
Bwrdd Arholi: Pearson
Arholiadau: 0%
Gwaith cwrs: 100%

"Rwyf yn hoff iawn o waith ymarferol ac felly mae’r cwrs yn addas iawn i fi. Mae’n gyfle i ddatblygu sgiliau perfformio unigol ac o fewn grwp. Yn ogystal â datblygu sgiliau perfformio, rwyf yn datblygu sgiliau sydd yn sicrhau fy mod yn gallu gweithio gydag eraill. Mae’r cwrs yn un llawn hwyl gyda llawer o gyfle i berfformio i gynulleidfa ac o fewn y dosbarth.”

Anghenion Mynediad:

Mae cymhwyster TGAU cerdd yn ddelfrydol ond ddim yn hanfodol i ddilyn y cwrs yma, er bod y gallu i berfformio yn safonol yn holl bwysig. Fe fydd mynediad i’r cwrs yn ddibynol ar glyweliad neu safon eich sgiliau perfformio ar y cwrs TGAU.

Beth yw Cerdd BTEC?

 Cwrs sydd yn eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau canu/ offerynnol mewn gweithdai amrywiol. Mae’r cwrs yn un ymarferol a cewch gyfle i wella’ch sgiliau gwrando a defnyddio offer sain, gweithio mewn band / grŵp; trefnu a pherfformio gigs.

Beth fyddaf yn dysgu o fewn TGCh?

Wrth astudio’r cwrs byddwch yn datblygu sgiliau perfformio unigol ac ensemble yn ogystal â sgiliau cyflwyno wrth werthuso a dadansoddi darnau cyfoes o gerddoriaeth. Byddwch yn datblygu ffurf o drefnu a chynllunio perfformiadau estynedig yn unigol ac fel grŵp. Bydd y cwrs yn eich cynorthwyo i wella eich sgiliau cydweithio ag eraill wrth ddethol repertoire a pherfformio.

Cynnwys y cwrs:

Mae 6 uned i’w hastudio dros gyfnod o ddwy flynedd. Dyma enghreifftiau o’r unedau a gynnigir:

• Gweithio a Datblygu Fel Ensemble

• Sgiliau Perfformio Unigol

• Perfformio arddulliau sesiwn

• Uned Pop

• Technegau Perfformio

• Prosiect Perfformio

Gyrfaoedd posib:

Gall y cwrs arwain at astudiaethau pellach neu yrfa mewn Perfformio, Byd Adloniant a Diwydiant Cerdd, Gwaith Sain, Cynhyrchu a Recordio a Byd Gweinyddol y Celfyddydau.

Cyswllt i’r wefan ar gyfer y cwrs :

https://qualifications.pearson.com/en/qualifications/btec-nationals/music-2010.html