Skip to content ↓

Oherwydd COVID-19 mae'n debygol bydd newid trefniadau digwyddiadau allgyrsiol

Pob blwyddyn mae ein disgyblion yn cymryd rhan yn BBC School News Report - mae'r storiâu yn amrywiol, diddorol ac wedi’i ymchwilion yn fanwl.  Cymerwch olwg ar rai o waith disgyblion blynyddoedd blaenorol isod.

2019 

Sut mae ysgolion yn gweithio tuag at ddymchwel ystradebu rhywiol?

gan Sara a Megan.

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

 

Ydy hanes menywod Cymru yn cael ei ddysgu digon yn ein ysgolion?

Dewison ni’r pwnc yma oherwydd roedd yn bwnc a oedd yn ennyn ein diddordeb fel merched Cymreig balch, ac hefyd mae wedi bod yn bwnc llosg yn ddiweddar. Fel grwp o gyd-ddisgyblion, roedden ni o’r farn nad oedd digon o hanes merched/menywod Cymraeg yn cael ei ddysgu i ni mewn gwersi o’i gymharu â hanes dynion Cymreig. Er enghraifft, ers blwyddyn 7, rydym wedi dysgu am Llywelyn Fawr, Llywelyn ein Llyw Olaf, Owain Glyndwr a llawer mwy, ond ydyn ni wedi dysgu am Buddug? Nac ydyn. Ydyn ni wedi dysgu am Betsi Cadwalader? Nac ydyn. Ydyn ni wedi dysgu am Gwenllian? Nac ydyn. Yn ein barn ni, mae hyn yn broblem, a dyma felly yw testun ein hadroddiad ni.

gan Lili, Catrin, Cesia, Gwenni a Ffion.

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

 Beth yw Ffeministiaeth?

Mae ffeministiaeth yn bwnc eithaf eang,sydd yn cael ei gam ddeall gan nifer o bobl yn ein cymdeithas. Mae llawer yn stigmateiddio’r pwnc yma heb wybod am frwydr menywod i gael hawliau cydradd â dynion. Ond mae’r brwydr ymhell o fod ar ben.
Gobeithio y bydd y fideo yma yn codi eich ymwybyddiaeth ac yn ateb rhai cwestiynau.

gan Rhosyn, Alis, Ivy, Ila, Lowri a Mali.

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

A ddylai disgyblion cael gwisgo colur yn yr ysgol?

gan Tamzin, Cerys a Lowri.

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

Lles Meddwl

Gan Mared, Lilwen, Gracie, Isla a Poppy

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

Yw anifeiliaid anwes yn helpu lleihau gorbryder mewn pobl ifanc? 

 gan Gwennan S, Casi, Megan, Becca a Elie Mae.

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

Tâl Cyfartal

Mae ein adroddiad am ffeministiaeth yn enwedig tâl cyfartal. Rydym yn cyfweld â Dc Davies ac yn darganfod ffeithiau cudd ac annisgwyl am y pwnc yma.

gan Anna, Bethan, Nia a Lucy

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

Cydraddoldeb rhyw mewn Chwaraeon

Mali, Megan, Gwenno a Elan.
 

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please