Skip to content ↓

Caiff pob plentyn asesiad ar ddechrau ei fywyd ysgol.

Bydd yr athrawon yn asesu’r cynnydd gan ddefnyddio  asesiadau athrawon a phrofion safonedig.

Defnyddir yr asesiadau yma i lunio targedau i bob plentyn.

Byddwn yn trafod y cynnydd yma gyda chi yn ystod nosweithiau rhieni a gydag adroddiad diwedd  blwyddyn.