Skip to content ↓

CYNRADD

Amserlen Cyfnod Sylfaen

Amser

Gweithgaredd

7.45 - 8.25

Clwb Brecwast

8.25 - 8:30

Cofrestru

8:30 - 10:00

Sesiwn Bore 1

10.00 - 10.20

Amser Chwarae Bore

10:20 - 10:25 Llaeth a Ffrwyth

10:25 - 11:50

Sesiwn Bore 2

11.50 - 12.40

Amser Cinio 

12.40 - 2:00

Sesiwn Prynhawn 1

2:00 - 2.10

Amser Chwarae Prynhawn

2:10 - 3:05 Sesiwn Prynhawn 2

3.05

Diwedd y Dydd

Amserlen Cyfnod Allweddol 2

Amser

Gweithgaredd

7.45 - 8.25

Clwb Brecwast

8.25-8:30

Cofrestru

8:30-10:15

Gwersi

10.15 - 10.35

Amser Chwarae

10.35 - 11.50 Gwersi
11.50 - 12.40 Cinio
12:40 - 2:00  
2.00-2.10 Amser chwarae prynhawn
2:10 - 3:05 Gwersi

3.05

Diwedd y Dydd

UWCHRADD

 Amserlen Uwchradd

Cyfarfod Staff/Bugeiliol

 8.15 – 8.25

Cofrestru

 8.30 – 8.55

Gwers 1

 8.55 – 9.55

 Gwers 2

 9.55 - 10.55

Egwyl

 10.55 - 11.15

Gwers 3

 11.15-12.15 

Gwers 4

 12.15-1.15

Cinio

 1.15- 2.05

Gwers 5

  2.05-3.05