Skip to content ↓

Mae ein Nyrs yn gweithio i’r Awdurdod Iechyd Lleol. Fel rhan o’i gwaith fe fydd yn cynghori rhieni a’r ysgol am faterion iechyd. Yn ystod y blynyddoedd cynnar, fe fydd hi yn cynnal sesiynau rheolaidd i brofi golwg, clyw a thyfiant corfforol.