Skip to content ↓

Croeso i ddosbarth Helygen!

Mr Davies sydd yn ein dysgu ni eleni ym mlwyddyn 4. Mae Miss Broderick yn ein helpu ni yn y dosbarth bob bore hefyd. 30 o blant bywiog a gweithgar sydd yn ein dosbarth ac rydym yn edrych ymlaen at yr hyn sydd i ddod yn ystod y flwyddyn. Yn ystod y flwyddyn budd hefyd cyfle gennym i dderbyn gwersi yn yr Uwchradd. 

Rydym yn edrych ymlaen at ddatblygu nifer o sgiliau gwahanol eleni: Llythrennedd, Rhifedd a llawer mwy. Ein thema ni am dymor y Gwanwyn yw 'Trychinebau Naturiol'.

 

Pwysig!

  • Mae ein gwersi Addysg Gorfforol ar ddydd Mawrth ac ar ddyddiau Gwener. Mae’n bwysig fod gennych chi’r wisg ac esgidiau addas (Cofiwch am y glaw!).
  • Bydd bagiau glas yn cael eu dosbarthu ar ddydd Gwener gyda llyfr darllen a rhaid eu dychwelyd i’r ysgol erbyn y dydd Mercher canlynol.
  • Bydd geiriau sillafu a thabl yn cael eu good yn wythnosol ar Google Classroom.
  • Bydd ein ymarfer sillafu / tablau ar fore dydd Llun.
  • Mae angen i bob disgybl ddod â photel ddŵr i'r ysgol er mwyn sicrhau ei bod yn yfed digon er mwyn hydradu’r corff. Does dim llaeth a ffrwyth ar gael i’r Adran Iau, ond mae croeso i chi ddod â darn o ffrwyth eich hunan i fwyta amser egwyl y bore.

Diolch,

Mr Davies

Dilynwch ein dosbarth ar ein tudalen Trydar!

@MrSRDavies1