Skip to content ↓

Croeso mawr i dudalen dosbarth Mesen!

Mrs Weighell yw ein hathrawes ni eleni gyda help Miss Lloyd a Miss Eveleigh. Daw Miss Dyer atom bob dydd Mawrth a bob yn ail brynhawn Gwener.   Mae 25 o blant yn ein dosbarth bore ac 13 yn ein dosbarth prynhawn.  Rydym wrth ein boddau yn dysgu, chwarae, archwilio a darganfod.  Thema'r tymor yw 'Dyma Fi!'

Gwybodaeth Cyffredinol:

  • Ymarfer Corff: Mae ein sesiwn ymarfer corff ar ddydd Iau.  Mi fydd angen i'r plant ddod i'r ysgol yn eu gwisg ymarfer corff (crys-T llys, siorts tywyll neu drowsus ymarfer corff ac esgidiau ymarfer corff)
  • Llaeth a Ffrwyth: Rydym yn mwynhau amser llaeth a ffrwyth gyda'n ffrindiau.  Gofynnwn yn garedig am gyfraniad o £1 yr wythnos (pob taliad i'w wneud trwy Parentpay os gwelwch yn dda)

 

Dilynwch ni ar Drydar i weld mwy o hwyl a sbri'r dosbarth @MrsLWeighell1