Skip to content ↓

Croeso i ddosbarth Derwen!


Mrs Hughes yw ein hathrawes eleni ac mae Miss Weston a Mr Bowen hefyd yn ein helpu ni yn y dosbarth. Mae 28 o blant gweithgar a brwdfrydig yn ein dosbarth ac rydym yn hoff iawn o astudio themâu newydd. 

Rydym wrth ein boddau yn ysgrifennu, darllen, cwblhau gwaith rhifedd, dysgu sgiliau TGCh newydd a chwblhau arbrofion gwyddonol yn y dosbarth. Rydym yn edrych ymlaen at brofiadau newydd eleni gan gynnwys taith i Lanllyn, gweithdai yn yr uwchradd a diwrnodau pontio! Y cwestiwn y byddwn yn gofyn yn nhymor yr hydref yw 'Sut gallwn ddefnyddio rein lleisiau i newid y byd?'. Byddwn yn dysgu am bobl a mudiadau sydd wedi ymgyrchu dros yr iaith, yn ogystal ag unigolion dylanwadol y byd modern a'r gorffennol.

Pwysig: 

Bydd ein gwersi ymarfer corff yn digwydd ar ddydd Mawrth a dydd Iau. 
Rydym yn derbyn ein gwaith cartref ar ddydd Gwener. Bydd prawf sillafu a thablau ar y dydd Gwener canlynol. 


Mae croeso i'n dysgwyr ddod â ffrwyth i'w fwyta yn ystod y bore. Bydd hefyd angen potel ddŵr ar eich plentyn er mwyn sicrhau eu bod yn yfed digon yn ystod y dydd. 
Diolch yn fawr iawn,

Mrs Hughes 

Cofiwch ein dilyn ar Trydar - @MrsMHughes45572