Skip to content ↓

Croeso i dudalen Dosbarth Ywen!

Miss Pari Huws sydd yn ein dysgu ni eleni ym mlwyddyn 5. Mae Mrs John a Miss Weston hefyd yn ein helpu ni. 29 o blant bywiog a gweithgar sydd yn ein dosbarth ac rydym yn edrych ymlaen at yr hyn sydd i ddod yn ystod y flwyddyn.  

Rydym yn edrych ymlaen at ddatblygu nifer o sgiliau gwahanol eleni. Ein thema ni am dymor yr Hydref yw 'Cynefin'. Byddwn yn dysgu am gynefinoedd gwahanol gain gynnwys Coedwig law yr Amazon a chynefinoedd mwy lleol. 

 

Pwysig!

  • Mae ein gwersi Addysg Gorfforol ar ddydd Iau ac ar ddydd Gwener. Mae’n bwysig fod gennych chi’r wisg addas (Cofiwch am y glaw!).
  • Bydd bagiau glas yn cael eu dosbarthu ar Gwener gyda llyfr a rhaid eu dychwelyd i’r ysgol erbyn y dydd Llun canlynol.
  • Bydd tags sillafu a thablau yn camel eu gosod ar Google Classroom yn wythnosol ar Ddydd Gwener.
  • Bydd ein prawf sillafu / tablau ar fore dydd Llun fel arfer.
  • Mae angen i bob disgybl ddod â photel ddŵr i'r ysgol er mwyn sicrhau eu bod yn yfed digon i gadw wedi hydradu ac yn iach. Does dim llaeth a ffrwyth ar gael i’r Adran Iau, ond mae croeso i chi ddod â darn o ffrwyth eich hunan i fwyta amser egwyl y bore.

 

Diolch!

Mriss Pari Huws

Dilynwch ni ar ein tudalen Trydar!

@MissPariHuws