Skip to content ↓

Os bydd disgybl yn sâl yn yr ysgol byddwn yn cysylltu â rhieni i’w casglu os credwn fod hynny’n angenrheidiol.

Os caiff disgybl ddamwain yn yr ysgol a bod angen mynd i’r ysbyty, byddwn yn cysylltu â’r rhiant yn y lle cyntaf. Os yw’n amhosib i riant fynd â’r plentyn yno bydd athro neu aelod penodedig o’r staff yn mynd ag ef/hi i’r ysbyty.

Dim ond mewn argyfwng y bydd caniatad i ddisgyblion ddefnyddio ffôn yr ysgol.