Skip to content ↓

Nid yw’r ysgol yn darparu tabledi lliniaru poen. Gofynnir i rieni gysylltu â’r ysgol pan fo angen i ddisgybl gymryd meddyginiaeth yn ystod oriau ysgol. Dylid trosglwyddo unrhyw feddyginiaeth i’w chadw yn ddiogel yn swyddfa’r Pennaeth Blwyddyn ac fe’i rhoddir i’r disgybl dan arolygiaeth.