Skip to content ↓

Yn achlysurol fe fydd sgrinio dannedd yn digwydd ond fe’ch hysbysir o hyn mewn da bryd.

Mae plant yn y dosbarth Meithrin a’r Derbyn yn ran o fenter y Bwrdd Iechyd sef ‘Cynllun Gwên’ – ac mae’n nhw yn brwsio eu dannedd yn ddyddiol yn yr ysgol.

Gofynnwn am eich caniatád ysgrifenedig cyn y bydd modd i’ch  plentyn gael eu cynnwys yn y cynllun hwn.