Skip to content ↓

Gollwng a Chasglu Disgyblion

Mae safle rhieni i ollwng a chasglu disgyblion yn y maes parcio, gyda'r fynedfa ar Heol Colcot. Os oes angen i’ch plentyn adael yr ysgol ar unrhyw achlysur yn ystod oriau’r ysgol fe fydd rhaid i chi gasglu eich plentyn o’r dderbynfa yn unol â chanllawiau iechyd a diogelwch.