Skip to content ↓

Ein polisi yw sicrhau fod gan bob disgybl a phob aelod o’r staff fynediad i bob agwedd o fywyd ysgol waeth beth fo’i hil, ei ryw, ei gred, ei iaith neu’i gefndir ddiwylliannol.