Skip to content ↓

Amserlen Trafnidiaeth Ysgol Bro Morgannwg

Blwyddyn Academaidd 2019/20

Rydym yn disgwyl yr un safonau uchel o gwrteisi, ymddygiad a pharch tuag eraill wrth deithio ar y bws ysgol.

Rheolau Ysgol: Ar y bws
 • Eisteddwch yn eich sedd trwy gydol y daith.
 • Peidiwch byth â sefyll ar eich traed tra bo’r bws yn teithio.
 • Ar ddiwedd y dydd os nad yw eich bws wedi cyrraedd arhoswch yn drefnus ar y palmant.
 • Wrth adael y bws sicrhewch ei bod hi’n ddiogel i groesi’r ffordd ar ôl i’r bws adael.
 • Os ydych yn torri rheolau diogelwch teithio ar fws ysgol yna bydd yr ysgol yn cysylltu â’ch rhieni i wneud trefniadau eraill i’ch cludo yn ôl ac ymlaen i’r ysgol yn ddyddio

 

Cerdyn Teithio

Pob blwyddyn academaidd newydd bydd Cyngor Bro Morgannwg yn cyhoeddi cerdyn teithio newydd yn uniongyrchol i chi.  Bydd angen i'r disgyblion gario'r cerdyn gyda nhw wrth deithio ar fws er mwyn bod yn barod i'w arddangos i'r gyrrwr cyn medru teithio.

Os hoffech ddechrau defnyddio'r gwasanaeth yng nghanol y flwyddyn neu os oes gyda chi gwestiwn, a wnewch chi ddarparu'r wybodaeth ganlynol a chysylltu â'r cyngor ar schooltransport@valeofglamorgan.gov.uk

 • Enw Plentyn:
 • Dyddiad Geni:
 • Cyfeiriad Adref:
 • Rhif Cyswllt: 
 • Ysgol:
 • Rhif Llwybr (os yn bosib):  

 

Llwybrau Bysiau YGBM

  

 

 

 

 

S2 (TP)

Ynys y Barri / Y Barri 

S10 (TP)

Y Barri

S14 (TP)

Y Barri (gorllewin)

S74

Eglwys Brewis / Sain Tathan / Ddwyrain Aberddawan / Y Rhws / Gorsaf Rhws / Trem Echni, Trwyn y Rhws

S75

Aberogwr / Southerndown / Y Wig / Marcroes / Sain Dunwyd / Llanilltud Fawr / Trebevered 

S76

Redlands Road, Lavernock Road, Penarth

S76a

Rhodfa Dinas, Penarth / Cosmeston / Croes Swanbridge / Sili / Hayes Road, Bendrick

S77

Llandochau / Ddinas Powys

S78

Ewenni / Y Bont-Faen / Tair-Onen (A48) / Tresimwn / Sain Nicolas / Gwenfô

S79

Tregolwyn / Llyswyrny / Llandŵ / Tresigin / Llancatal

S80

Penarth Marina / Cogan / Penarth

S81

Talygarn / Ystradowen / Prysg / Maendy / Aberthin / Canolfan Hawcio Cymru

S82a

Llanblethian / Llandough (Y Bont-Faen)

S82b

Eglwys Llanfair

S83

Treoes / Penllyn / Llantrithyd / Llancarfan / Mwltwn