Skip to content ↓

Mae ein staff ffreutur proffesiynol a chyfeillgar yn darparu gwledd o ddewis prydau poeth neu oer pob dydd.

Mae ein holl brydau’n cydymffurfio â Safonau Bwyd a Maeth Llywodraeth Cymru. Gallwn ni ddarparu prydau ar gyfer anghenion dietegol arbennig ar dderbyn cadarnhad a chais ysgrifenedig gan feddyg neu ddietegydd.

Ceir fwy o wybodaeth am y fwydlen yn yr atodiadau isod.