Skip to content ↓

Ein prif ffocws yw meithrin cydberthnasau cadarnhaol sydd yn dathlu cyfeillgarwch ac yn rhoi gwerth i bob unigolyn.

Gwneir hyn drwy raglen amrywiol – gwasanaethau, amser cylch a gweithgareddau addysg bersonol a chymdeithasol yn y dosbarth.

Fel rhan o’r cwricwlwm, caiff y plant gyfle i ddod i ddeall am newidiadau’r corff. Bydd addysg rhyw yn ran annatod o’r gwaith yma.