Skip to content ↓

Mae’r ysgol yn cynnal gwasanaeth byr dyddiol—mae hyn yn gyfle i greu ffocws gymuned ysgol gref.

Rydym yn dilyn y canllawiau a osodwyd gan yr Awdurdod Addysg gyda phrif drywydd Addysg Grefyddol yn dilyn y traddodiad Cristnogol ond fe ystyriwn ac fe ddathlwn grefyddau a diwylliannau eraill hefyd.